O Konkursie

Cel

Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo Miasta Ustroń, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną miasta.

Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych.

Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę miasta.


Uczestnicy

Konkurs ma charakter jednoetapowy i międzynarodowy. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz osób prawnych.

W przypadku osób fizycznych, w konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Warunki

Projekty można zgłaszać od 9 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin konkursowy oraz zgłosić projekt logo.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty logo.